Galerija

Gallery columns 3

Vrata - skriveno krilo ugradjuju se MACO brave sa tri tačke zaključavanja. Mogu biti na cilindar u kombinaciji sa Biometrijskim sistemom otključavanja, na šifru ili na karticu.
Prilikom izrade odnosno u proizvodnji, aluminijumski lim ukrasnog panela se lepi za krilo i time se dobija efekat skrivenog krila. Efekat skrivenog krila se, u stvari, odnosi na ravnomernu površinu ploče ukrasnog panela koja je integrisana na celokupnoj površini krila (ne vide se uglovi profila) i time se pospešuje vizuelni efekat.
Profil koji koristimo je:
ELVIAL XCLUSIVE 88

Tehničke karakteristike za ELVIAL XCLUSIVE 88:
      - Širina profila 77mm
      - Uf: 1.69 W/m2K
      - Ud: 1.2 W/m2K sa debljinom panela 28mm