Premium paneli

Premium kolekcija - paneli od limova debljine 3mm

Paneli iz PREMIUM kolekcije su pogodni za izradu vrata sa skrivenim krilom.

Prilikom izrade odnosno u proizvodnji, aluminijumski lim ukrasnog panela se lepi za krilo i time se dobija efekat skrivenog krila. Efekat skrivenog krila se, u stvari, odnosi na ravnomernu površinu ploče ukrasnog panela koja je integrisana na celokupnoj površini krila (ne vide se uglovi profila) i time se pospešuje vizuelni efekat.